Om Kristina Kokaćka

Om Kristina

Jag är legitimerad Psykoterapeut sedan 1999 och har i min yrkesbakgrund arbetat som psykoterapeut sedan dess. Grundutbildning, leg. Sjuksköterska med onkologisk inriktning. Jag har stor erfarenhet av handledning och har i mitt tidiga yrkesliv dessutom varit Universitetsadjunkt vid Lunds universitet och kursansvarig lärare i psykologi och socialpsykologi vid Institutionen för omvårdnad. Vidare har jag mångårig och bred erfarenhet från företagshälsovård och konsult inom det arbetspsykologiska området med fokus på arbetsgrupper, medarbetarskap och ledarskap.