Välkommen

Psykoterapimottagning bedrivs både i Helsingborg och Höganäs och erbjuder psykoterapi utifrån en psykoanalytisk grund och både med en psykodynamisk och kognitiv inriktning.


Jag är legitimerad psykoterapeut och erbjuder rådgivning, stöd- och krissamtal, psykoterapi samt handledning och konsultation. Individuellt och i grupp, inom offentlig och privat verksamhet. jag har en lång erfarenhet av psykologisk behandling med olika typer av svårigheter och symtom såsom stressproblematik, ångest, depression, utmattnings syndrom och nedstämdhet, panikångest, kriser och trauman, kronisk smärta och kroppsliga besvär, svårigheter i relationer och personlighetsrelaterade problem. Utifrån de problem och svårigheter du upplever, arbetar vi mot en förändring, med ett bättre fungerande, minskade symtom och ökade förmågor.


Remisshantering och kostnader enligt vårdavtal med Region Skåne


För behandling via Region Skånes vårdavtal, skall du först besöka din vårdcentral och få en remiss och därefter boka tid för samtal. Region Skånes högkostnadskort/frikort gäller då för besöken.

Behandling som omfattas av vårdavtalet med region Skåne är Psykodynamisk terapi PDT


Diagnoser som ingår i vårdavtalet är:


  • Depressiv episod
  • Fobiskt syndrom
  • Paniksyndrom
  • Generaliserat ångestsyndrom
  • Annat ångesttillstånd
  • Posttraumatiskt stressyndrom
  • Utmattning syndrom
  • Annanstressreaktion