Om Kristina Kokaćka

Om Kristina

Kristina är legitimerad Psykoterapeut sedan 1999 och har i sin yrkesbakgrund arbetat som psykoterapeut sen dess . Hon har stor erfarenhet av handledning och har i sitt tidiga yrkesliv varit Universitetsadjunkt vid Lunds universitet och kursansvarig lärare i psykologi och socialpsykologi vid Institutionen för omvårdnad. Vidare har hon mångårig och bred erfarenhet från företagshälsovård och konsult inom det arbetspsykologiska området med fokus på arbetsgrupper, medarbetarskap och ledarskap.

Psykoterapimottagning Kristina Kokaćka