Välkommen

Psykoterapimottagning bedrivs både i Helsingborg och Höganäs och erbjuder psykoterapi utifrån en psykoanalytisk grund och både med en psykodynamisk och kognitiv inriktning.

 

Kristina Kokacka är legitimerad psykoterapeut och erbjuder rådgivning, stöd- och krissamtal, psykoterapi samt handledning och konsultation. Individuellt och i grupp, inom offentlig och privat verksamhet. Hon har en gedigen erfarenhet av psykologisk behandling med olika typer av svårigheter och symtom såsom stressproblematik, ångest, depression och nedstämdhet, panikångest, kriser och trauman, kronisk smärta och kroppsliga besvär, svårigheter i relationer och personlighetsrelaterade problem. Utifrån de problem och svårigheter du upplever, arbetar vi mot en förändring, med ett bättre fungerande, minskade symtom och ökade förmågor.

 

För behandling via Region Skånes vårdavtal ska du först besöka din vårdcentral och få en remiss och därefter boka tid för samtal. Högkostnadskort/frikort gäller.

 

Psykoterapimottagning Kristina Kokaćka